TIỂU SỬ TÓM TẮT

ÔNG KSOR PHƯỚC - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                     

KSor Phước 

Tên thường gọi:

KPă Bình 

Giới tính:

Nam 

Ngày sinh:

08/02/1954 

Quê quán:

 

Buôn Thăm, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai  

Dân tộc:

Gia-rai 

Tôn giáo:

Không 

Trình độ học vấn:

Đại học 

Trình độ chuyên môn:

Đại học An ninh

Nghề nghiệp, chức vụ:
(khi trúng cử)

 

 

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XII 

Ngày vào Đảng:

06/08/1980  

Sức khoẻ:

Tốt 

Là đại biểu Quốc hội khoá:

X, XI, XII, XIII 

Đại biểu HĐND: 

Không 

(Nguồn: Hội đồng Bầu cử)