TIỂU SỬ TÓM TẮT

ÔNG NGUYỄN KIM KHOA - CHỦ NHIỆM UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                     

Nguyễn Kim Khoa  

Tên thường gọi:

Nguyễn Kim Khoa  

Giới tính:

Nam 

Ngày sinh:

07/3/1955 

Quê quán:

Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ  

Dân tộc:

Kinh 

Tôn giáo:

Không 

Trình độ học vấn:

Đại học  

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân khoa học quân sự, Chỉ huy - Tham mưu chiến dịch chiến lược

Nghề nghiệp, chức vụ:
(khi trúng cử)

Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 

Ngày vào Đảng:

11/12/1977  

Sức khoẻ:

Tốt 

Là đại biểu Quốc hội khoá:

XI, XII, XIII 

Đại biểu HĐND: 

Không 

(Nguồn: Hội đồng Bầu cử)